top of page
aktualnosci.jpg
  • Zdjęcie autoraDorota Kraszewska

Konstelacje rodzinne w ustawieniach Berta Hellingera

W wielu kulturach przez wieki ugruntowało się przekonanie, że związki rodzinne należą do najsilniejszych w życiu człowieka. Każdy z nas wywodzi się z jakiejś rodziny, a znaczna część ludzi utrzymuje kontakt z najbliższymi krewnymi regularnie. W Polsce istnieje długa tradycja świąt oraz uroczystości, które celebrujemy w ich gronie.

Spajają nas ponadto nie tylko więzy krwi, ale także silne relacje z osobami spoza rodzinnego kręgu, które stają się naszą rodziną z wyboru. Przyjrzyjmy się bliżej związkom rodzinnym w ustawieniach Hellingera.


Głębokie więzi rodzinne


Dzięki metodzie ustawień Berta Hellingera możemy przekonać się, że rodzina jest fascynującym systemem — pierwotnym i podstawowym. Z członkami tej

Rodzina o zachodzie słońca

samej konstelacji łączy nas szereg różnych zależności oraz wieloaspektowych więzi, z których część jest nieuświadomiona. Ustawienia systemowe pozwalają wydobyć na światło dzienne zaburzenia międzyludzkich związków, a nawet te powikłania, które pozostawały głęboko ukryte. Pokolenia przechowują bowiem w ramach systemu pamięć przodków i przekazują ją następnym generacjom.


Według Berta Hellingera łącząca członków konstelacji więź jest niezależna od emocji przeżywanych na poziomie świadomości. Dla przykładu można nienawidzić najbliższego krewnego, ale nie osłabia to związku z nim, który zawsze będzie istniał, niezależnie od naszych uczuć.

W efekcie wszystko to, co dzieje się z jednym członkiem rodu, ma wpływ na życie pozostałych. W konsekwencji powtarzamy pewne zachowania naszych przodków i możemy być uwikłani w losy ludzi, których istnienia nawet nie byliśmy świadomi.


Bert Hellinger mówi, że najsilniejsze więzi powstają między rodzicami i dziećmi, rodzeństwem (także przyrodnim) oraz parą, która się pokochała. Szczególnie jeżeli doszło do poczęcia dziecka, również wtedy, gdy się nie urodziło. W silnym połączeniu pozostajemy ponadto z dziadkami, a nawet z jeszcze wcześniejszymi przodkami, jeśli zaistniała jakaś międzypokoleniowa trauma.


Jak zostało wspomniane wyżej, dokonuje się to nie tylko w kręgu rodzinnym. Dlatego na naszym życiu równie silnie odciskają się gwałtowne emocje oraz wspólny los, jaki dzielili nasi antenaci z innymi osobami, takimi jak ich byli partnerzy, dobroczyńcy, być może nawet ofiary. Do systemu rodzinnego mogą być bowiem włączeni zarówno ludzie, którzy zrobili dla jego członków coś dobrego, jak i tacy, którzy zostali w jakiś sposób skrzywdzeni przez kogoś z naszej rodziny.


Kolejny rodzaj relacji budujemy my sami — wchodząc w związki, posiadając dzieci i generując różne, brzemienne w skutki zdarzenia.

Proces odkrywania prawdy na temat naszych więzi jest wyzwalający dla osoby poddającej się psychoterapii systemowej i uruchamia uzdrawianie ewentualnych trudnych kontaktów z innymi ludźmi.


Zasady pierwotnego porządku w ustawieniach Hellingera


Według metody Berta Hellingera systemy rodzinne posiadają pewne reguły, których zaburzenia obciążają nawet następne pokolenia.Najważniejszą zasadą porządku systemowego jest równe prawo przynależności do rodziny każdego jego członka — bez względu na to, kim był i czego się dopuścił. Może to być krewny, którego rodzina się wstydziła lub nieznany biologiczny rodzic.

Każde wykluczenie osoby ze wspólnej konstelacji odciska się piętnem na kolejnych generacjach do tego stopnia, że potomkowie mogą się nieświadomie identyfikować z wykluczonym i powtarzać wzorzec jego zachowań. Mowa tutaj o popadaniu w uzależnienia, odczuwaniu nieuzasadnionego poczucia winy itp.


Druga zasada według Hellingera mówi o prawie hierarchii. Ci, którzy pojawili się w systemie wcześniej, mają pierwszeństwo przed kimś, kto nadszedł później. Nadaje to rodzinie strukturę oraz lokuje każdego członka we właściwym miejscu. Zaburzenia konstelacji pojawiają się na przykład, gdy dzieci biorą na siebie cierpienia rodziców albo młodsze dziecko walczy o bycie głównym spadkobiercą.


Uwikłanie w psychoterapii systemowej


Bert Hellinger za ważki czynnik sprowadzający na nas silny dyskomfort i ból uważał uwikłanie, czyli nieświadome przejęcie roli innego członka systemu rodzinnego.


Ustawienia systemowe mają na celu odkrycie sytuacji, które spowodowały cierpienie. Czasem jest to świadome skrzywdzenie kogoś przez naszych krewnych, może to być także zdarzenie losowe lub takie, które nie zostało w pełni zaakceptowane lub potraktowane z należytym szacunkiem.

Odkrycie tych rzeczy na drodze psychoterapii systemowej naprawia rozregulowany system rodzinny, tym samym zmieniając na lepsze życie nasze oraz członków naszej konstelacji.


Jeśli pragniesz lepiej zrozumieć te mechanizmy i zyskać moc panowania nad swoim postępowaniem, gorąco zachęcam do spotkania. Organizujemy także kursy ustawień systemowych w Warszawie, dzięki którym dowiesz się jeszcze więcej na temat metody Berta Hellingera.64 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page