top of page

Akademia Ustawień Systemowych

Dla kogo

Dla kogo i po co

liscie postaci fiolet.jpg

 

  • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem problemów w życiu prywatnym i zawodowym. Wglądy z ustawień mogą być  bardzo pomocne do lepszego zrozumienia sił mających wpływ na nasze relacje, karierę, związki , zdrowie i dobrostan naszej rodziny.  

 

  • Osoby o różnych zawodach, które chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy, w tym osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem np. psychologowie, terapeuci, nauczyciele, trenerzy, coachowie doradcy w firmach i współpracownicy ośrodków doradczych, socjalnych, mediatorzy i in. Wiedza na temat ustawień systemowych oraz duchowa postawa daje możliwość poszerzenia własnego profesjonalnego działania. 

Na zajęcia Akademii zapraszam 

Cele akademii

Cele

Akademia przygotowuje uczestników do samodzielnego stosowania w pracy zawodowej różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, ćwiczenie koncentracji, krótki flash ustawieniowy, wizualizacje.  

Akademia umożliwia opanowanie zasad pracy z systemem według metody Berta Hellingera w teorii i praktyce. Poznanie i zrozumienie samej metody oraz duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzinnych i biznesowych.  

Akademia tworzy przestrzeń do poznania ustawień jako narzędzia pracy terapeutycznej i różnych możliwości ich zastosowania.  

Uczestnicy zajęć Akademii mogą włączyć doświadczenie ustawień do swego warsztatu pracy i zdobyć praktyczne podstawy rozpoznawania uwikłań systemowych. 

 

Akademia to rozwój osobisty i zawodowy. Praca z własnymi potrzebami, wyzwaniami, trudnościami. 

 

Metodyka

Metodyka
  • Budowanie postawy fenomenologicznej 

  • Nauka techniki ustawień systemowych Berta Hellingera i rozumienia dynamik pojawiających się w obrębie systemu  

  • Rozpoznawanie założeń i praktyki ustawień systemowych poprzez prace osobiste uczestników, omawianie prac, wykłady i dyskusje 

  • Ustawienia pod superwizją i ćwiczenia praktyczne, które wspierają zmiany własnej drogi zawodowej 

  • Doświadczanie ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, prowadzącego 

  • Rozpoznanie granic i porządków pomagania 

  • Przygotowanie uczestników do stosowania metody ustawień w pracy własnej 

 

Program

Program

Moduł 1 

Porządek systemowy i  wiedzące pole 

 

Moduł 2 

Postawa terapeuty i proces ustawienia w grupie 

 

Moduł 3 

Struktury w ustawieniach 

 

Moduł 4 

Ustawienia indywidualne 

 

Moduł 5 

Ustawienia w biznesie 

 

Moduł 6 

Ustawienia osobiste i superwizyjne

 

Zgłoś się

lub zadaj pytanie

Kontakt
Wypełnij formularz:

Dziękujemy za przesłanie!

Lub skontaktuj się bezpośrednio:

Dorota Kraszewska-Skoczkowska

tel +48 501 060 903

e-mail: dorota.kraszewska@artsky.pl

bottom of page