top of page

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

Aby czuli się Państwo swobodnie i bezpiecznie, korzystając z funkcjonalności strony www.dorotakraszewska-ustawienia.com, przedstawiamy naszą politykę prywatności oraz zasady stosowania plików cookies. Przy opracowywaniu tego dokumentu dołożyliśmy wszelkich starań, aby w zrozumiały sposób przekazywał zawartą w nim informację. Jeśli jednak będą mieć Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości co do naszej polityki prywatności, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Przeczytaj tekst poniżej aby zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.dorotakraszewska-ustawienia.com

Administratorem strony jest: Akademia Rozwoju Twórczego "SKY" DOROTA KRASZEWSKA, ul. Iwicka, nr 47B, lok. 38, 00-735 Warszawa, NIP 5211767184.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres dorota.kraszewska@artsky.pl lub przesłać ją pisemnie na podany powyżej adres siedziby firmy.

 

Informacja podstawowa

Wysyłając do nas wiadomość e-mail, rejestrując się na szkolenie czy sesję indywidualną, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych powierzamy wyłącznie podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, posiadającym wdrożony system ochrony danych osobowych, zgodny z RODO.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Dane osobowe

Informacja podstawowa

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest: Akademia Rozwoju Twórczego "SKY" DOROTA KRASZEWSKA, ul. Iwicka, nr 47B, lok. 38, 00-735 Warszawa, NIP 5211767184.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

TWOJE UPRAWNIENIA

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo do sprostowania danych osobowych,

  • prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Najlepiej zapoznać się kompletnym brzmieniem tych przepisów. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres dorota.kraszewska@artsky.pl.

Bezpieczeństwo Twoich Danych

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzanie danych

Bezpieczeństwo Twoich Danych

Na chwilę obecną nie powierzamy Twoich danych żadnej firmie zewnętrznej.

Niezbędne przetwarzanie danych

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś, (jeśli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

bottom of page