top of page

Indywidualne Ustawienia Systemowe

Dla kogo

Dla kogo i po co

liscie postaci ziel.jpg

 

 • Praca ustawieniowa może odbywać się w kontakcie indywidualnym, ma wówczas charakter konsultacji, lub sesji coachingowej.

 

 • Ma to miejsce wówczas, gdy klient nie decyduje się na pracę w grupie. Powodem może być na przykład chęć zapewnienia sobie maksymalnej dyskrecji.

 • W pracy „w cztery oczy” możliwy jest wywiad z klientem pogłębiony o wątki osobiste. Niektórzy klienci czują się bezpieczniej w kontakcie indywidualnym niż w grupie. Łatwiej im wtedy ujawniać trudne emocje i trudne tematy.

 

Czemu indywidualnie:

Jak wygląda

ustawienie indywidualne

Cele

W ustawieniach indywidualnych wykorzystywane są rekwizyty: specjalnie do tego celu przeznaczone figurki (przy pracy na stoliku), lub kartki papieru, wyznaczające miejsca przy pracy w przestrzeni pokoju.

Praca indywidualna może odbywać się w wielu wariantach. Czasem bazuje na obrazie ustawionym przez klienta i na jego zdolności do „wczuwania się” w poszczególne postacie. Często prowadzący sesję przejmuje role i staje się reprezentantem. W wariancie wykorzystującym kartki układane na podłodze klient może stawać na poszczególnych miejscach, co w wielu przypadkach jest znacznym ułatwieniem i prowadzi do cennych, często bardzo zaskakujących wglądów.

 

Metodyka

Metodyka

Metoda ta pozwala dostrzec zjawiska dziejące się głęboko w podświadomości (Hellinger powiedziałby w “duszy”) rodziny grupy, organizacji lub większej zbiorowości.


Biorąc pod uwagę stosunek poświęconego czasu do uzyskiwanych korzyści, ustawienia systemowe są prawdopodobnie najefektywniejszą metodą terapii.

 

Ustawienie oddziałuje na dwu płaszczyznach: indywidualnej i systemowej, czyli powoduje zarazem zmiany w umyśle klienta, jak i w samym systemie, który go dotyczy.

 

Ustawienia tym różnią się od innych terapii, że prócz efektów psychologicznych dają niejednokrotnie efekty czysto zewnętrzne. Ktoś na przykład tydzień po ustawieniu dostaje wiadomość od brata, którego jeszcze nigdy nie widział; czyjeś dziecko przestaje mieć problemy w nauce czy zdrowotne; kontaktuje się kilkanaście lat nieobecny ojciec. Sytuacje te są możliwe właśnie dlatego, że osoby w systemie łączy nieświadoma więź.

 

Korzyści

Program

Spośród wielu korzyści z ustawienia można wymienić:

 • wzmocnienie poczucia pewności siebie, trwałe uspokojenie, poprawę nastroju;

 • zanik objawów nerwicowych,

 • poprawę w obszarze zdrowia somatycznego,

 • zniknięcie lub zmniejszenie bólu somatycznego,

 • wzrost zdolności do pracy i tworzenia relacji z innymi,

 • pojednanie z rodzicami i zrozumienie swojego miejsca w rodzie,

 • udrożnienie dostępu do własnych wewnętrznych zasobów/ potencjału,

 • uzyskanie nowych zasobów energii,

 • uzyskanie możliwości budowania lepszych związków,

 • dostęp do głębokiej nieświadomej wiedzy o własnym systemie rodzinnym, a także możliwość zainicjowania istotnych zmian.

 

Zgłoś się

lub zadaj pytanie

Kontakt
Wypełnij formularz:

Dziękujemy za przesłanie!

Lub skontaktuj się bezpośrednio:

Dorota Kraszewska-Skoczkowska

tel +48 501 060 903

e-mail: dorota.kraszewska@artsky.pl

bottom of page