top of page

Ustawienia Systemowe w grupie

Dla kogo

Dla kogo i po co

liscie_postaci_brąz.jpg

 

  • Ludzi, którzy chcą być odpowiedzialni za siebie i maja dość odwagi i determinacji aby spotkać się z prawdą, dotyczącą ich rodziny po to by ich dalsze życie było pełne radości, szczęścia i tym służyło następnym pokoleniom.

  • W czasie zajęć obserwujemy nasze ludzkie życie, wpływ pokoleń na to co nam się wydarza obecnie, widzimy porządki panujące w związkach kobiet i mężczyzn i ich przeniesienie na partnerów a co z kolei wpływa na relacje z dziećmi.

 

  • Spoglądając z miłością, bez osadu, na to, co się wydarzyło odkrywamy wiele praw, które rządzą naszym życiem i losem. Dzięki zrozumieniu tych mechanizmów, zdobywamy moc panowania nad naszym zachowaniem i emocjami tak aby doznać spokoju i radości w obecnym życiu ale i również by nie być przyczyną cierpienia kolejnych pokoleń.

Na zajęcia grupowe zapraszam 

Cele

Czemu grupowo,

jak wygląda ustawienie

Korzystać z zajęć można na trzech poziomach:

Obserwator  - nie bierze czynnego udziału w ustawieniu jednak może mieć osobiste wglądy.

Reprezentant – bierze udział w ustawieniach jako reprezentant  elementu systemu klienta;  może mieć osobiste wglądy oraz doświadcza emocji i przeżyć , które pomagają zrozumieć postawy i zachowania osób, z którymi sam jest w interakcji we własnych systemach.

Klient – na jego rzecz wykonywana jest osobista sesja ustawieniowa. Ma okazję obserwować z boku, z pozycji widza, własny system, w tym swoje świadome i nieuświadomione zachowania. Ma osobisty wgląd, doświadcza emocji, odkrywa ukryte dynamiki systemowe, które  miały wpływ na jego życie i sprawy. Rozpoznaje kierunki porządkowania swojego systemu.

Podczas warsztatu będziemy mierzyć się z pozarozumowymi przyczynami dyskomfortu, jakiego doświadczamy w życiu zarówno na poziomie fizycznym, jak i związanym z naszą psychiką.

 

W pracy grupowej osoba zgłaszająca problem (klient) wykorzystuje wybrane przez siebie osoby z grupy aby stworzyć trójwymiarowy model systemu.

W ustawieniu reprezentują one istotne dla tematu elementy systemu klienta. Reprezentowane mogą być osoby np. członkowie rodziny pochodzenia jak mama, taka, brat, lub rodziny założonej jak mąż syn lub grupy osób np. ofiary, sprawcy.

Często pojawiają się również reprezentacje nieosobowe np. cel, blokada, opcje dylematu, zasoby, pieniądze, praca itp.

 

Klient zwykle nie bierze udziału w ustawieniu, przygląda się, udziela niezbędnych informacji, czasem jest wprowadzany pod koniec ustawienia w miejsce swojego reprezentanta.

 

Ustawienie opiera się na reakcjach reprezentantów, okazuje się, że wchodząc w role są w stanie intuicyjnie ukazywać nieświadomy proces klienta, inaczej mówiąc, klient dzięki reprezentantom może zobaczyć sprawy, problemy, rozwiązania, które w sobie nosi, ale nie jest ich świadomy.

Ustawienie składa się z fazy diagnostycznej – poszukiwanie przyczyny problemu i z fazy poszukiwania rozwiązania.

 

W obrazie rozwiązania klient może zobaczyć lub sam wypróbować, jak odpowiednie miejsce, ruch czy zdania rozwiązują problem lub pokazują kierunek rozwiązania.

 

Jedno ustawienie trwa średnio 60 – 120 min.

Metodyka

Metodyka

Metoda ta pozwala dostrzec zjawiska dziejące się głęboko w podświadomości (Hellinger powiedziałby w “duszy”) rodziny grupy, organizacji lub większej zbiorowości.


Biorąc pod uwagę stosunek poświęconego czasu do uzyskiwanych korzyści, ustawienia systemowe są prawdopodobnie najefektywniejszą metodą terapii.

 

Ustawienie oddziałuje na dwu płaszczyznach: indywidualnej i systemowej, czyli powoduje zarazem zmiany w umyśle klienta, jak i w samym systemie, który go dotyczy.

 

Ustawienia tym różnią się od innych terapii, że prócz efektów psychologicznych dają niejednokrotnie efekty czysto zewnętrzne. Ktoś na przykład tydzień po ustawieniu dostaje wiadomość od brata, którego jeszcze nigdy nie widział; czyjeś dziecko przestaje mieć problemy w nauce czy zdrowotne; kontaktuje się kilkanaście lat nieobecny ojciec. Sytuacje te są możliwe właśnie dlatego, że osoby w systemie łączy nieświadoma więź.

 

Korzyści

Program

Zajęcia mają formę intensywnej pracy coachingowo – terapeutycznej. Udział w zajęciach z wykorzystaniem tej metody daje  wgląd w  osobisty system wartości.

Umożliwia dzielenie się z innymi i korzystanie z ich doświadczeń na zasadzie wzajemnej wymiany pełnej szacunku i życzliwości.

 

Co możesz zyskać jako uczestnik?

  • Poczucie przynależności i siły płynącej ze swoich korzeni

  • Odkrycie i pokonanie barier, które oddzielają Ciebie od czerpania z życia tego, co dobre

  • Spokój i równowagę

  • Zbudowanie fundamentów szczęśliwego, zrównoważonego życia

  • Praca w grupie osób doświadczających w życiu podobnego pokazuje, że nie jesteś osamotniony w swoich zmaganiach i że są sposoby na lepsze życie, których jeszcze nie wypróbowałeś. Gdy spotykają się w jednej przestrzeni osoby z podobnymi wyzwaniami życiowymi, wzmacniają się wzajemnie i dodają sobie sił.

  • Na warsztatach panuje przyjacielska, wspierająca atmosfera

 

Zgłoś się

lub zadaj pytanie

Kontakt
Wypełnij formularz:

Dziękujemy za przesłanie!

Lub skontaktuj się bezpośrednio:

Dorota Kraszewska-Skoczkowska

tel +48 501 060 903

e-mail: dorota.kraszewska@artsky.pl

bottom of page